Jazykový WocaBee šampionát 2022

Naši žiaci I. stupňa sa aj tento šk. rok učia slovíčka s aplikáciou WocaBee. Od 19. 10. 2022 do 28. 10. 2022 pod záštitou Ministerstva školstva SR prebieha Jazykový WocaBee šampionát v okresnom kole, kde žiaci riešia zadané balíčky slovíčok a nahrávajú Wocapoints. Dnes sme riešili zadané úlohy aj  počas hodiny ANJ.   

p. uč. Harmadyová