Erasmus projekt „Let’s explore the world“

Horské prostredie Álp to sú aj alpínske lúky. Tam kde sa končí les, začínajú sa pastviny pre hovädzí dobytok. A práve tu vzniká kvalitné alpské mlieko, ktoré napríklad spracováva aj malá firma Valle Elvo v meste Biella. Naša erasmová skupina mala možnosť nahliadnuť do jej prevádzky a oboznámiť sa s výrobou tradičných syrov. Bolo to úžasné, precítili sme tú atmosféru a aj sme vyhladli…

Mesto Biella – je mesto v regióne Piemont, hlavné mesto rovnomennej provincie. Leží na úpätí západných Álp a má približne 45 000 obyvateľov. Navštívili sme ho v stredu a vo štvrtok. Videli sme najvzácnejšiu pamiatku tohto mesta –

  • Baptistérium – románsku tehlovú rotundu a Katedrálu sv. Štefana (Il Duomo di San Stefano) – gotickú baziliku z roku 1402.
  • Samotné mesto je veľmi pekné a jeho čaro umocňuje aj park so vzácnymi, starými cédrami.

Počas mierne upršaného štvrtku sme načerpali atmosféru a posilnili pokoj v duši v miestnej časti mesta Biella v Orope.

  • Oropa – patrí k najvýznamnejším pútnickým miestam Piemontu. Areál zahrńuje dva mariánske kostoly: starý (antico) a novší barokový, obklopený pútnickým ambitom s regionálnym múzeom a galeriou. V roku 2003 bola Oropa vyhlásená za súčásť Svetového dedičstva UNESCO.
  • Najviac nás zaujalo Santuario – mladší kostol Panny Márie; na hlavnom oltári stojí drevená soška čiernej madony, v roku 1620 ju pápežskou korunou korunoval kardinál Pallavicini.

Popoludní sme sa pomedzi dažďové kvapky a stredoveké domy prechádzali uličkami starého mestečka Ricetto di Candelo.