ERASMUS +

Naši slovenskí žiaci, ktorí sú súčasťou projektu ERASMUS+, sa zoznamovali so žiakmi z Francúzska, Estónska, Talianska a Česka prostredníctvom pripravených aktivít. Pracovali v skupinách tak, že v každej skupine bol aspoň jeden žiak z každej krajiny, aby boli všetci nútení komunikovať po anglicky.