Cesta hudobným svetom

Žiaci zo 4.B sa ponorili do sveta hudby. Najprv počúvali slávnu skladbu od skladateľa  Camille Saint s názvom Labuť, ktorá navodila pokojnú atmosféru. Potom hádali názvy piesní, ktoré boli interpretované hrou na flaute. Nemohli vynechať ani spev a s veľkou radosťou si zaspievali pieseň – Stonožka.

Ďalej nasledovalo hudobné prekvapenie – hádanie Orffových nástrojov. Žiaci na základe zvuku nástroja mali určiť jeho správny názov. V závere hodiny sme nezabudli ani na hudobno-dramatické činnosti a žiaci stvárnili „Búrku“ pomocou hry na telo.

Mgr. Andrea Tolnaiová