Celosvetový projekt Hodina kódu na PC krúžku

Do celosvetového projektu Hodina kódu sa zapojili aj žiaci na počítačovom krúžku. Hodinový úvod do informatiky má za cieľ ukázať, že ktokoľvek sa môže naučiť základy informatiky.

My sme si užili dobrodružstvo pri úniku z domu plného záhad s pomocou programovania v MInecrafte.