Záverečný deň prvej mobility projektu Let’s explore the world v Taliansku

Projektový týždeň u partnera z mestečka Cavaglià sme ukončili záverečným ceremoniálom. Deti dostali certifikáty a svoje nádherné zážitky doplnili o posledné momenty so svojimi novými kamarátmi. 🇸🇰🇮🇹🇨🇿🇨🇵🇪🇪 Už teraz sa všetci tešia na ďalšie stretnutie, ktoré bude na jar u nás na Slovensku,🇸🇰❤️.

Erasmus projekt „Let’s explore the world“

Horské prostredie Álp to sú aj alpínske lúky. Tam kde sa končí les, začínajú sa pastviny pre hovädzí dobytok. A práve tu vzniká kvalitné alpské mlieko, ktoré napríklad spracováva aj malá firma Valle Elvo v meste Biella. Naša erasmová skupina mala možnosť nahliadnuť do jej prevádzky a oboznámiť sa s výrobou tradičných syrov. Bolo to úžasné, precítili sme tú atmosféru a aj sme vyhladli…

Mesto Biella – je mesto v regióne Piemont, hlavné mesto rovnomennej provincie. Leží na úpätí západných Álp a má približne 45 000 obyvateľov. Navštívili sme ho v stredu a vo štvrtok. Videli sme najvzácnejšiu pamiatku tohto mesta –

  • Baptistérium – románsku tehlovú rotundu a Katedrálu sv. Štefana (Il Duomo di San Stefano) – gotickú baziliku z roku 1402.
  • Samotné mesto je veľmi pekné a jeho čaro umocňuje aj park so vzácnymi, starými cédrami.

Počas mierne upršaného štvrtku sme načerpali atmosféru a posilnili pokoj v duši v miestnej časti mesta Biella v Orope.

  • Oropa – patrí k najvýznamnejším pútnickým miestam Piemontu. Areál zahrńuje dva mariánske kostoly: starý (antico) a novší barokový, obklopený pútnickým ambitom s regionálnym múzeom a galeriou. V roku 2003 bola Oropa vyhlásená za súčásť Svetového dedičstva UNESCO.
  • Najviac nás zaujalo Santuario – mladší kostol Panny Márie; na hlavnom oltári stojí drevená soška čiernej madony, v roku 1620 ju pápežskou korunou korunoval kardinál Pallavicini.

Popoludní sme sa pomedzi dažďové kvapky a stredoveké domy prechádzali uličkami starého mestečka Ricetto di Candelo.

Erasmus projekt „Let’s explore the world“

Druhý projektový deň bol turistický. Náš projektový medzinárodný team sa vybral do prekrásneho prostredia neďalekých Álp. Konkrétne do údolia rieky Sessera – Val Sessera. 

Naši sprievodcovia z Oasi Zegna nám na jednotlivých stanovištiach vysvetlili všetko o miestnej flóre, faune a využití krajiny. Hlavne sme sa zamerali na zloženie lesa, keďže je hlavnou témou nášho projektu.

Erasmus „Let’s explore the world“

Naši deviataci zahájili dnes aktivity na projekte Erasmus „Let’s explore the world“ v Taliansku. Prišli tam spolu so žiakmi z Estónska, Francúzska a Českej republiky. 

Dostalo sa im vrúcneho privítania, po ktorom nasledovalo prezentovanie svojich krajín, didaktické a zoznamovacie hry. Deň sme ukončili návštevou  školy a Mestského úradu v blízkom mestečku Salussolo.