Vedomosti získané na počítačovom krúžku využité na Vlastivede v 4. ročníku

Žiak 4. A triedy Maťko Máčaj v rámci predmetu Vlastivedy, kde sa učíme o našich predkoch Slovanoch prepojil vedomosti získané na počítačovom krúžku a zobrazil život, osady a spôsob obživy Slovanov vo svete hry Minecraft. Pripravil si to ako video prezentáciu na hodinu Vlastivedy. Je obdivuhodné, ako dokážu žiaci svoje záujmy a talent uplatniť aj na vyučovacích predmetoch v rámci svojho voľného času.

Triedna pani učiteľka 4. A