Výhra v majstrovstvách okresu v zrýchlenom šachu

Dňa 3.novembra 2023 sa konali majstrovstvá okresu v zrýchlenom šachu v Tlmačoch. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci, ktorí navštevujú šachový krúžok a to Ján Földesi zo 6. B triedy a Samuel Solčanský z 5. C triedy. Obom chlapcom sa darilo veľmi dobre a žiak Ján Földesi sa umiestnil na krásnom 2. mieste.
Naša krúžková činnosť rozvíja talenty a dáva možnosť žiakom odprezentovať sa.