Burza informácií

Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili dňa 1.12.2022 Burzy informácií stredných škôl. Žiaci mohli získať aktuálne informácie o študijných i učebných odboroch stredných škôl. Oboznámili sa s možnosťou ďalšieho štúdia a uplatnenia v praxi. Niektorí žiaci si vyskúšali napr. streľbu alebo razenie mincí.