Biblická olympiáda

Zúčastnili sme sa dekanátneho kola biblickej olympiády. Žiačky z 5.B – Viktória Pastorová, Zuzana Bednáriková a Terezka Majchraková zo 6.A. sa umiestnili na peknom 3.mieste. Srdečne gratulujeme!