Apríl v ŠKD – 3.A

TICHO SPIEVAJÚ LESY
Ticho spievajú lesy,
ich pieseň sa šinie v diaľ,
veď možno začuje ju ktosi,
kto by im pomocnú ruku dal….

V mesiaci apríl sme si pripomenuli rôzne významné dni ako napríklad: Deň narcisov, Deň Zeme. Apríl však patrí aj lesom. Porozprávali sme sa o našich lesoch, o zvieratkách, ktoré v nich žijú a tiež o stromoch, ktoré v našich lesoch môžeme nájsť. Pripomenuli sme si dôležitosť lesov a aký majú pre nás význam. Formou maľby na výkres popri meditačných zvukoch lesa mohli deti podľa svojej predstavy namaľovať les a taktiež všetko čo sa v ňom skrýva. Užili sme si vonku aj pekné slnečné počasie, ktoré nám mesiac apríl priniesol.