Anglická školská knižnica a marec – mesiac knihy v angličtine

Žiaci 6. – 9. ročníka mali možnosť počas marca na vyučovacích hodinách anglického jazyka prečítať aspoň jednu knižku v anglickom jazyku. V stredu cez prestávku po 3.  vyučovacej hodine si žiaci môžu požičať anglické knihy aj na jeden mesiac domov od angličtinárok M. Ližbetinovej a H. Šárikovej v kabinete na 2. poschodí.

Milí anglickí čitatelia, tešíme sa na Vás! 😊