Home » Aký je priemerný žiak 6.A?

Aký je priemerný žiak 6.A?

Na hodinách matematiky sme sa učili, ako sa vypočíta aritmetický priemer z niekoľkých čísel. Aby sme si toto mechanické počítanie spestrili, vymyslela pre nás pani učiteľka zábavnú aktivitu –  vytvoriť si priemerného žiaka našej triedy. Potešili sme sa, priemerného žiaka nazvali Tadeáš Priemerný a pustili sa do práce.

Každá skupinka žiakov najskôr zistila dva údaje od ostatných spolužiakov a následne z nich vypočítala priemer. Takýmto spôsobom sme určili priemerný vek, výšku, hmotnosť, dĺžku vlasov, vek rodičov a počet súrodencov nášho Tadeáša. Okrem toho sme medzi spolužiakmi robili prieskum, ktorá farba, zviera či predmet sú u nich najobľúbenejšie. Nakoniec sme si podľa vypočítaných priemerov a zistených informácií  svojho Tadeáša z papiera aj vytvorili.

Okrem toho, že sa nám všetkým netradičné počítanie priemeru veľmi páčilo, mohli sme sa pri tejto aktivite dozvedieť o svojich spolužiakoch aj nové zaujímavé informácie.

Žiaci 6.A