A takto trávime dni v ŠKD

Aj v našej družine vieme, že apríl je mesiac lesov a preto sme si pripravili zopár aktivít, ktoré s touto témou súviseli. 

Okrem toho sme vyrábali výrobky z hliny, veľa sme kreslili, stavali rôzne stavby z lega a snažili sme sa, čo najviac dní tráviť na školskom dvore, kde sme hrali rôzne hry a vymýšľali všelijaké aktivity.