Archive for theArchív pre kategóriu spievajme pánovi Tag

Spievajme Pánovi

je názov speváckej súťaže, ktorá pozýva malých i väčších spevákov zaspievať si tak od srdca kresťanskú i ľudovú pieseň. Naši žiaci sa tiež usilovne pripravovali na túto súťaž a vo svojich kategóriách reprezentovali našu školu 18.5.2016 v CZŠ Nová Baňa. I. kategóriu reprezentovala Hanka Chovanová (2.b) II. kategóriu reprezentoval Miloš Harmady (6.roč.) – obsadil 2.miesto III. kategóriu reprezentovala Barbora Borbélyová
Čítať viac…