Archive for theArchív pre kategóriu Oznam Tag

Riaditeľské voľno

ŠKD – oznam pre rodičov

  Školský klub detí začína prevádzku 5.9.2017 od 6:00 hod. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD bude deťom rozdaná v 1. školský deň. Vyplnenú žiadosť treba doniesť triednej pani učiteľke alebo vychovávateľke nasledujúci deň, a to 5.9.2017. Zmena v platbe !!! pridaný je variabilný symbol Mesačný poplatok za pobyt v ŠKD vo výške 10,-Eur uhrádza rodič vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet školy. V septembri
Čítať viac…