Archive for theArchív pre kategóriu Hviezdoslavov kubín Tag

Hviezdoslavov Kubín

je pojem, ktorý sa skloňuje už medzi žiakmi na prvom stupni ZŠ a druhému stupňu je už samozrejmosťou, že sa zapojí do tejto prestížnej recitačnej súťaže. Symbolicky recitátori otvorili 1.marca 2018 mesiac vnímaný ako mesiac kníh. V I. kategórii  (žiaci 2. – 4. ročníka) sa zapojilo 23 žiakov, v II. kategórii (žiaci 5. – 6. ročníka) recitovalo 8 žiakov a v III. kategórii (žiaci
Čítať viac…

Hviezdoslavov Kubín

Naše dievčatá bodovali! 12. apríla 2017 sa zúčastnili  súťaže v prednese umeleckého textu Hviezdoslavov Kubín a viedli si veľmi dobre v silnej konkurencii. Evka Behulová (3.A)  I. kategória  si obsadila 2. miesto. Agátka Vargová (5.B) II. kategória  sa medzi silnými konkurentmi prebojovala na 3. miesto. Silvika Frtúsová (9.B) III. kategória  bude reprezentovať nielen našu školu, ale aj levický okres v ďalšom kole, keďže získala
Čítať viac…

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo

Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo, ktoré sa uskutočnilo 28.3.2017, bolo pre súťažiacich našej školy dňom prinajmenej výnimočným. Na tejto prestížnej súťaži v prednese poézie a prózy súťaže Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnili: Julianka Mizeráková 3.A – I. kateg. – prednes poézie Evka Behulová 3.A – I. kateg. – prednes prózy – 1.m. Kristínka Škulová 5.A – II. kateg. – prednes poézie Agátka Vargová
Čítať viac…

Prednesová súťaž poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín

Záujem o knihu, záujem o prednes poézie alebo prózy na našej škole nestráca na intenzite. Dňa 9.3.2017 v Mesiaci kníh sa na našej škole zorganizovala prednesová súťaž poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Svoje texty prednieslo 58 detí, od prvého ročníka až po deviatakov. Výsledok ich snaženia poskytujeme:   Nultá kategória V tejto kategórii recitovali: 1.A: Domonika Hudecová, Lea Drgoňová, Dávid Nzewi, Daniela Jakubíková, Simona  Hrudková
Čítať viac…

Hviezdoslavov Kubín – postup na celoslovenskú prehliadku

Máj, mesiac radosti a lásky, priniesol radosť z víťazstva Agátke Vargovej, žiačke 4.B triedy a, samozrejme, našej škole. Agi sa stala víťazkou umeleckého  prednesu  prózy Hviezdoslavov Kubín vo svojej kategórii, čo jej prináša postup na celoslovenskú prehliadku recitátorov tejto prestížnej súťaže. Ďakujeme Agátke za nádherné miesto a držíme jej všetky palce v celoslovenskom kole v Kubíne. Poďakovanie patrí aj Agátkinej maminke, ďalej p.uč. Mgr.
Čítať viac…

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Po obvodnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde Lea Gudaneková (5.roč.) získala 3.m. a Agáta Vargová (4.roč.) 1.m. sa 13.4.42016 zúčastnila Agátka Vargová okresného kola tejto prestížnej súťaže. Veľmi šikovne si počínala a presvedčila odbornú porotu i samotných divákov – spolusúťažiacich natoľko, že si vyrecitovala 1.m a postup do krajského kola HK 10.5.2016 v Topoľčanoch .