Školský psychológ

Mgr. Zuzana Zacharová   email: zuzana.zacharova(zavinac)vincent-levice.sk

Ako zvládnuť emocionálne náročne situácie a tragické udalosti
https://www.minedu.sk/data/att/21694.pdf

Aplikačná pomôcka pre podporu duševného zdravia v školách
https://www.minedu.sk/data/att/20724.pdf

Aplikačná pomôcka ako byť v škole úspešnejší
https://www.minedu.sk/data/att/20785.pdf

Aplikačná pomôcka pre podporu duševného zdravia v školách

KONTAKTY POMOCI- pomoc existuje !!!

Linka detskej istoty

Je určená primárne pre deti, môžu sa na ňu obrátiť i dospelí – rodičia, príbuzní, pedagógovia, zdravotníci a všetci, ktorým osud detí nie je ľahostajný. Je k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni.
Tel. kontakt: 116 111
Viacej informácií tu: http://www.ldi.sk/

Linka detskej dôvery

Linka, ktorá má uši pre všetky deti, každý pracovný deň od 14:00 do 20:0.0
Tel. kontakt: 0907 401 749
Viacej informácií tu: https://www.linkadeti.sk/domov

Krízová linka pomoci

Poskytuje psychologickú  pomoc a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze alebo pociťujú psychické ťažkosti súvisiace s pandémiou COVID-19. Požiadať o pomoc môžete prostredníctvom telefónu, chatu, emailu alebo video poradenstva. Je v dispozícii nonstop, anonymne a bezplatne. Tel. kontakt: 0800 500 333 Viacej informácií tu: https://www.krizovalinkapomoci.sk/

IPčko

Linka dôvery pre mladých ľudí,  psychologickú pomoc poskytujú nonstop bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu.
Viacej informácií tu: https://ipcko.sk/

Linka dôvery Nezábudka

Je tu 24 hodín pre tých, ktorí sa ocitli v akútnej psychickej kríze či v ťažkej životnej situácii.
Tel. kontakt: 0800 800 566
Viacej informácií tu: https://linkanezabudka.sk/

Dobrá linka

Psychologická podpora pre rodičov, detí, mladých ľudí  so zdravotným znevýhodnením; poradenstvo formou emailu (hocikedy),  formou chatu (pondelok až piatok od 15:00 do 20:00),  formou videoporadenstva (utorok až štvrtok od 15:00 do 20:00).
Viacej informácií tu: https://dobralinka.sk/

Plamienok n. o.

Psychologická pomoc rodinám po strate blízkeho .
Viacej informácií tu:  https://www.plamienok.sk/

Chuť žiť

Bezplatná poradenská linka zameraná na poruchy príjmu potravy, a témy spojené s telom, jedlom, sebaprijatím a bodyshamingom. Tel. kontakt: 0800 221 080 Viacej informácii tu: https://chutzit.sk/

Stalo sa to

Pomoc ak sa ti na internete deje niečo, čo ťa znepokojuje. Viacej informácií  tu: https://www.stalosato.sk/

Link podpory pre učiteľov

Linka podpory pre učiteľov chce byť bezpečným miestom na konverzáciu a zdieľanie pocitov, ktoré pri plnení svojho pedagogického poslania zažívate. Ponúka anonymnú a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu. Tel. kontakt: 0800 221 323 Viacej informácii tu: https://mpc-edu.sk/sk/aktuality/linka-podpory-pre-ucitelov

Národná linka na podporu duševného zdravia

Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo Národnú linku na podporu duševného zdravia
Tel. kontakt: 0800 193 193