Archív pre kategóriu 2 marca, 2020

Škola, v ktorej je priateľská atmosféra

V prvom polroku tohto školského roka  naša konzultantka v projekte Škola inkluzionistov  PhDr. Terézia Drdulová, MBA,  prednášala našim žiakom o ľudských právach a o právach ľudí so zdravotným postihnutím. Prednáška urobila na našich žiakov dojem, obohatila ich o nové poznatky a skúsenosti z praxe.  To, že sa Terka u nás cíti dobre, sme tušili, ale svojimi slovami to potvrdila v
Čítať viac…

Školenie učiteľ-asistent učiteľa -žiak

Vo štvrtok 27. 2. sa asistenti učiteľa a pedagógovia zúčastnili školenia pod vedením našej konzultantky  zo Školy inkluzionistov Terky Drdulovej v spolupráci s asistentkou učiteľa v ZŠ Smolenice Jankou Búryovou na tému úloha asistenta učiteľa vo vzdelávacom procese a spolupráca učiteľ – asistent- žiak.  Okrem teoretickej roviny sme sa dozvedeli aj množstvo užitočných skúseností z praxe Terky a Janky. Okrem
Čítať viac…

Oznam

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia žiakov a detí našej školy, v priloženom súbore vás informujem o usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k súčasnej situácii ohľadom koronavírusu COVID – 19. Súčasne žiadam rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť zdravotnému stavu svojich detí a zároveň zvážili žiadosti o uvoľnenie z vyučovania za účelom vycestovania do rizikových oblastí.  Informácia môže byť aktualizovaná.  S úctou PaedDr. Mária
Čítať viac…