Predškoláci v školských laviciach

Naši predškoláci skúsili, ako je to sedieť v školských laviciach. Mali možnosť vidieť ako prebieha vyučovanie v prvej triede, a tiež zapájať sa do činností a aktivít. Deti sú už plní očakávaní a tešia sa na nástup do základnej školy.