Email: ms@vincent-levice.sk :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: Stretávacia trieda: 0911 924 428 :: :: :: :: :: :: :: :: Zástupkyňa riaditeľky školy: 0903 840 843 :: :: :: Riaditeľka školy: 0917 484 461 :: :: :: :: :: :: :: :: :: Školská jedáleň: 0904 624 428 :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Oznam

Prosíme rodičov detí, žiakov a študentov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, aby pri platení stravy bezpodmienečne používali variabilný symbol a do správy pre prijímateľa vždy uvádzali meno a priezvisko stravníka a triedu.

Komentáre nie sú povolené.

2014 © Materská škola sv. Vincenta de Paul Levice   ::   Prevádzkovateľ stránok   ::   Autorské práva ::   Súbory cookie