Ovečky a téma týždňa -Starostlivosť o moje zdravie

Počas celého týždňa sa detičky z triedy Ovečky oboznamovali s časťami ľudského tela, spoznávali orgány a ich funkciu, hrali sa na lekárov a vedeli opísať stav choroby, či bolesti. Utvrdili si poznatky o zdravom stravovaní, ktoré je dôležité aj pre zdravé zúbky. Naučili sa kresliť časti ľudskej tváre aj za pomoci básničky Kreslím kolo guľaté…. Na konci týždňa sa dokázali orientovať pomocou šípok v štvorcovej sieti a zvládli skok z miesta v prúdovom cvičení.