Motýliky a Rybičky v kaplnke

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie si naše Motýliky a Rybičky pripomenuli návštevou kaplnky, kde ich pán kaplán veku primeranou formou oboznámil s podstatou tohto sviatku. Deti vedeli vlastnými slovami opísať pripravené obrázky. Spolu s pani učiteľkami počas ranných hier a hrových činností vytvorili podobizeň Panny Márie a srdce, do ktorého potom v kaplnke vkladali slzy spolu s pripravenými obrázkami. V závere aktivity sme sa spoločne pomodlili modlitbu k Panne Márii a pod jej ochranou sme spolu prežili ďalší radostný deň v našej materskej škole…