Domov » Získali sme primárne vzdelanie, my zo IV. B

Získali sme primárne vzdelanie, my zo IV. B

Posledný júnový deň definitívne ukončilo 8 dievčat a 10 chlapcov zo IV. B triedy prvý stupeň základnej školy. Je to super pocit nielen pre žiakov, ale aj pre ich pani učiteľku a to  hlavne vtedy, ak úsilie a snaha padli na úrodnú pôdu. A tak sa aj stalo!

Deň po dni, mesiac po mesiaci skladaná mozaika školského roka sa ukázala ako úspešná. Svedčia o tom nielen koncoročné vysvedčenia, ktoré boli ukážkové – 15 žiakov skončilo s vyznamenaním (z toho 5-ti s čistými jednotkami) a 3 žiaci veľmi dobre,  ale aj májové testovanie štvrtákov, zvané KOMPARO. Je tu dôvod na radosť, spokojnosť a vďaku,  ktorú niektorí rodičia aj naozaj vyjadrili.

Štvrtákov skutočne chválim, zapájali do všetkých aktivít a súťaží, ktoré prebiehali na škole i mimo nej. Boli aktívni, húževnatí a pracovití. Okrem domácej prípravy, projektov a krúžkov stíhali takmer všetky školské vedomostné, umelecké i športové súťaže.

Počas celého školského roka žiaci navštevovali Tekovskú knižnicu, kde okrem zapožičiavania  kníh absolvovali rôzne vedomostné prednášky a súťaže, ktorými rozširovali svoje vedomosti. Tento školský rok sme navštívili aj Tekovskú hvezdáreň, ktorá rozšírila obzor žiakov z oblasti vlastivedy. Tiež sme mali  česť privítať predškolákov –  budúcich prvákov a zasvätiť ich do tajov informatiky v programe Tux Paint. V tomto školskom roku sme prešli úvodným programovaním a zoznámili sa s edukatívnou pomôckou zvanou robot Ozobot. Aktívne sme sa zapájali  do podujatí školy – Deň jablka, Deň vody, projekt Záložka do knihy, Dom radosti, Burza kníh. Prispeli sme svojou tvorbou i do zábavných a kultúrnych podujatí, ako napríklad karneval, Deň matiek, šermiarsko-divadelné predstavenie, divadelné predstavenie Dve a pól kačky. Štvrtáci absolvovali vydarenú Školu v prírode v národnom parku Nízke Tatry a výlet v Starom Tekove. V závere školského roka si žiaci preverili svoje teoretické ale aj praktické vedomosti na brannom cvičení formou rôznych didaktických hier.

Súťaže, ktorých sa žiaci zo IV. B zúčastnili:

 • … a Slovo bolo u Boha – Peter Štrbo – 1. miesto – postup do okresného kola;    Veronika Vyskoková, Lillien Riese
 • Šaliansky Maťko – Lenka Macáková – 2. miesto, Hanka Chovanová, Maxim Šári, David Birner
 • Hviezdoslavov Kubín – Liliien Riese 2.miesto, Lenka Macáková miesto,  Kevin Puk 3. miesto
 • Diktátová olympiáda – P. Štrbo – 1. miesto, L. Macáková – 1. miesto, Riese – 2. miesto, D. Cibulová – 4. miesto, H. Chovanová – 4. miesto, D. Birner – 4. miesto
 • Všetkovedko – Földesiová N., Hnillický T., Jenčo Alex – získal titul Všetkovedko, Macáková L., Birner D.
 • Maksík – Macáková, H. Chovanová, A. Jenčo – najlepší
 • Matematický klokan – Štrbo, T. Hnilický, P. Štrbo – získal titul Úspešný riešiteľ v matematickom klokanovi
 • Pytagoriáda – L. Macáková, P. Pilárik, H. Chovanová – úspešní riešitelia, postúpila Chovanová
 • iBobor – informatická súťaž, riešila ju celá trieda, úspešná bola žiačka Lenka Macáková
 • Výtvarné súťaže – Fatima – Liliien Riese, Ninka Földesiová, Sandrika Tarkaiová, žiaci prispeli výkresmi aj do súťaže Zdravé Levice očami našich najmenších, Príroda očami detí…
 • Englishstar  – medzinárodná anglická súťaž – P. Štrbo – 100 %, A. Jenčo – 98 %, Hnilický, L. Macáková,  D. Borkoš
 • Spevácka súťaž Slávik Slovenska, triedu reprezentovala L. Riese
 • Športová súťaž McDonalds Cup – 2. miesto obsadili nasledovní žiaci: David Bokroš, Patrik Pilárik, Liliien Riese a Lenka Macáková
 • Les ukrytý v knihe – súťaž Národného lesníckeho centra vo Zvolene, výroba dvojjazyčného slovníka s menami a obrázkami rastlín – kolektívna práca.

Žiaci nezabúdali a rozvíjali si aj svoj duchovný rast. Počas školského roka pristupovali k svätej spovedi a niektorí sa aktívne zapájali do svätej omši buď čítaním prosieb , alebo miništrovaním. Pravidelný ranný Otče náš…, či Sláva Otcu.., len umocňoval ich vyvíjajúcu sa osobnosť. Svoje dobré srdiečko a empatiu prejavili vždy, keď prišli deviataci vyberať príspevok pre adoptívneho chlapca z Kene menom Callisto Christian. A za to patrí vďaka aj Vám, milí rodičia! A nielen za to, za všetko, čo ste pre svoje deti urobili.

Všetkým krásne leto!

 

Mgr. B. Slušná

Zdieľať článok:

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close