Home » Žiacka školská rada na workshope s delegátom OSN

Žiacka školská rada na workshope s delegátom OSN

Dnes sa členovia žiackej školskej rady zúčastnili na interaktívnom zážitkovom workshope s mládežníckym delegátom SR pri OSN Dominikom Porvažníkom. Dominik Porvažník sa zúčastňuje zasadaní Valného zhromaždenia OSN, zastupuje mladých ľudí SR na medzivládnych rokovaniach OSN a spolupracuje s mládežníckymi delegátmi z celého sveta. So žiakmi debatoval na témy:

·         Trvalo udržateľný rozvoj

·         Agenda 2030

·         Boj s falošnými správami a základy kritického myslenia

Naši žiaci, ako jediní zástupcovia základných škôl v Leviciach,  vynikajúco reprezentovali našu školu a žiacku radu v konkurencii študentov stredných škôl.