Zápis žiakov do 1. ročníka

Zapisujú sa deti, ktoré sú narodené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, aj deti, ktoré mali v školskom roku 2020/2021 odklad povinnej školskej dochádzky.

Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2021/2022  do 1. ročníka na našej ZŠ, je pre Vás pripravený formulár elektronickej  prihlášky, ktorú máte možnosť vypísať v pohodlí domova. Formulár nájdete na adrese https://zsvle.edupage.org/register/.

V deň zápisu 23. 4. 2021 od 14.00 hod. do 18.00 hod. a 24. 4. 2021 od 08.00 hod. do 12.00 hod. Vám predložíme  vytlačenú prihlášku na podpis, prípadne si môžete prihlášku vytlačiť doma a priniesť ju už podpísanú (podpísať ju musia obaja rodičia). Vzhľadom na pandemickú situáciu odporúčame rodičom vyplniť elektronickú prihlášku vopred. Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. K zápisu je potrebné na overenie údajov priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz oboch rodičov. Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doložte vyjadrenie príslušného zariadenia  výchovného poradenstva a prevencie do dátumu zápisu na našu ZŠ.

Tešíme sa na všetkých budúcich prváčikov!

V prípade otázok nás pokojne kontaktujte na tel. číslach 0917 484 461, 036/631 22 17, príp. mailom na riaditelka@vincent-levice.sk.