Home » ZÁPIS PRVÁKOV NA KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLE SV. VINCENTA DE PAUL

ZÁPIS PRVÁKOV NA KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLE SV. VINCENTA DE PAUL

Zápis prváčikov na našej škole prebehol v tomto školskom roku netradičnou formou.

Rodičia prihlasovali svoje deti do prvej triedy elektronickou formou cez webovú stránku našej školy. Zápis bol veľmi úspešný a v septembri zasadne do prváckych lavíc 69 prvákov, na ktorých sa už veľmi tešia milé pani učiteľky.

Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať všetkým rodičom za dôveru, ktorú prejavili našej škole.

Dovidenia predškoláci, stretneme sa v septembri, keď z vás budú prváci!

Kolektív pedagógov KSŠ sv. Vincenta de Paul

video 2

Video 2. k článku ZÁPIS PRVÁKOV NA KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLE SV. VINCENTA DE PAUL

Uverejnil používateľ Základná škola sv. Vincenta de Paul Levice Štvrtok 21. mája 2020
Video 1

Video 1. k článku ZÁPIS PRVÁKOV NA KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLE SV. VINCENTA DE PAUL

Uverejnil používateľ Základná škola sv. Vincenta de Paul Levice Štvrtok 21. mája 2020