Home » Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, báje, povesti a príbehy nepoznajú hranice

Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, báje, povesti a príbehy nepoznajú hranice

Hodnotenie
9. ročníka česko-slovenského projektu
Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice
základnými školami a osemročnými gymnáziami
(výber z 537 dobrovoľných hodnotení)

Naša škola sa do tejto prestížnej súťaže zapojila po tretí raz a sme hrdí, že sa nám podarilo dostať sa do užšieho výberu z 537 škôl, ktoré poslali svoje krátke hodnotenia súťaže.

Na oživenie pripájame zlomok zlomku z hodnotení škôl:

„Do projektu sme sa prihlásili už tretíkrát. Každý raz to bola spolupráca s inou školou. Okrem vyrábania záložiek organizujeme na podporu čítania rôzne aktivity. Napríklad čitateľský maratón, Noc s rozprávkou, Rýchly čitateľ. Vďaka tomuto projektu sa naši žiaci mohli zoznámiť už s troma českými mestečkami, spolupráca aj v tomto ročníku bola skvelá a svojimi darčekmi nás partnerská škola prekvapila. My sme poslali okrem záložiek aj naše školské cédečko s detskými piesňami, ktoré sa im veľmi páčilo a chcú sa učiť slovenské texty, aby si mohli zaspievať.“
Renáta Maniková, Základná škola, Vyšné Hágy, Vysoké Tatry

„Žiaci sa motivovali rozprávkami a aj inými príbehmi, ktoré čítali starší žiaci mladším. Mali sme totiž jeden celý týždeň, kedy žiaci druhého stupňa dramatizovaným čítaním priblížili žiakom z prvého stupňa zaujímavé rozprávky, bájky, povesti, básničky. No nebolo to len obyčajné čítanie. Žiaci museli vedieť odpovedať na rôzne otázky týkajúce sa textov. K vyrobeným záložkám sme pripojili drobné darčekové predmety. Dúfame, že naše výrobky i darčeky potešili žiakov partnerskej školy. Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do tohto
zaujímavého projektu.“
Branislav Bányi, Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Levice

„Žiaci pri výrobe záložiek zapojili svoju fantáziu. Veľký úspech mali kresbičky rozprávkových postavičiek ako Červená Čiapočka, Janko Hraško, Maťko a Kubko, Sedem kozliatok a vlk a iné. Pri výrobe záložiek vládla veselá nálada. Žiaci boli šťastní, že môžu vyrábať záložky pre kamarátov z partnerskej školy. Pri zhotovovaní záložiek počúvali rozprávky, starší žiaci si doniesli svoje obľúbené knihy a inšpirovali sa aj ilustráciami z nich. Niektorí žiaci doniesli cédečko s rozprávkami, pozorne ich počúvali, a tak sa im lepšie pracovalo.“
Viera Tóthová, Základná škola, Haličská cesta, Lučenec

„Žiaci našej školy sa zapojili do tohto projektu s veľkou chuťou, radosťou, nadšením a tvorivosťou. Inšpirovali sa hlavne prečítanými knihami, rozprávkami z vyučovacej hodiny, ako aj z kníh požičaných zo školskej knižnice. Nápady boli hlavne postavičky z rozprávok O Kubkovi a Maťkovi, Mach a Šebestová, O Šípovej Ruženke, Popoluška… A tak ako sme sa my tešili z darčekov a zo záložiek od našej partnerskej školy z Českých Budějovíc, tak sme aj my potešili ich. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vybratou partnerskou školou do budúcnosti.“
Mária Poliačiková, Základná škola, Jánošovka, Čierny Balog