Základy algoritmov a programovania na počítačovom krúžku

Dáme robotovi príkaz a hneď zistíme, či robot robí to, čo očakávame. Takto sa učíme základy algoritmov a programovania.

Dnes sa žiaci rozdelili do dvojíc a programovali robotov tak, aby našli v bludisku cestu a dali cukríkový gól. Na konci bola sladká odmena a dobrý pocit, že sme sa niečo naučili.

Použili sme Ozobotov, pripravený plán bludiska a pomôcky vyhotovené na našej 3D tlačiarni.

https://www.facebook.com/VincentLevice/videos/614324335780783/