Home » Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ

Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ

Základný kurz Hejného vyučovacej metódy pre 2. stupeň ZŠ sa bude konať 23.-24. marca 2020.

Bližšie informácie na indicia.sk

Zdieľať článok: