Ypsilon – slovina je hra

Slogan súťaže Ypsilon – slovina je hra pochopili a skúsili aj naši žiaci. Naši žiaci si svoje sily
zmerali v teste. Medzi zapojenými žiakmi sme mali naozaj fantastické výsledky – 2 žiaci
dosiahli plný počet bodov. Každý žiak bol odmenený diplomom a perom a žiaci s plným
počtom bodov získali aj športový vak.