Vzdelávací workshop

Dňa 15. mája sa na našej škole konal vzdelávací workshop, ktorý niesol názov „Základy v programe Canva“. Tento workshop bol určený pre žiačky 5. a 6. ročníka, ktoré sa zúčastnili počas 2. a 3. vyučovacej hodiny, a pre žiačky 7. a 8. ročníka, ktoré ho navštívili počas 4. a 5. vyučovacej hodiny.

Workshop bol organizačne zabezpečený spoločnosťou „Aj ty v IT“, ktorej hlavným cieľom je podpora vzdelávania žiačok v oblasti informačných technológií. Cieľom tohto konkrétneho workshopu bolo oboznámiť naše žiačky so základmi práce v programe Canva, ktorý je v súčasnosti veľmi populárnym nástrojom na tvorbu grafických dizajnov a prezentácií.

Počas workshopu mali naše žiačky príležitosť naučiť sa základné techniky práce s programom Canva, ako napríklad tvorba jednoduchých grafických elementov, úprava textu a farebných schém, či vytváranie prezentácií a plakátov. Veríme, že tieto nové zručnosti a poznatky budú pre naše žiačky veľkým prínosom nielen v škole, ale aj v ich budúcom profesijnom živote.

Chceli by sme sa touto cestou poďakovať spoločnosti „Aj ty v IT“ za organizáciu tohto skvelého workshopu a za ich podporu vo vzdelávaní našich žiačok. Taktiež ďakujeme všetkým zúčastneným žiačkam za ich aktívnu účasť a záujem o rozvoj svojich digitálnych zručností.