Home » Výučba ľudového tanca s odborníkmi

Výučba ľudového tanca s odborníkmi

ROS Levice organizovalo 29. júna Týždeň v tanečnom dome, v rámci ktorého navštívili aj našu základnú školu a pre folklórny krúžok Radostník viedli výučbu ľudového tanca pod taktovkou ľudovej hudby Miroslava Vargica a lektora Alfreda Lincke. Keďže počasie nám prialo, prebiehala výučba vo vonkajších priestoroch školy.

Pokračujeme Týždeň v tanečnom dome… v Leviciach na PSŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach

Uverejnil používateľ ROS Levice Pondelok 29. júna 2020