Výtvarná súťaž

Žiaci našej školy sa zapájajú do rôznych vedomostných súťaží, olympiád, športových a umeleckých súťaží.

V minulom školskom roku sa terajší siedmaci A. Pomoziová, L. Berkešová, L. Földesiová a D. Kundek zapojili pod vedením pani učiteľky B. Borošovej  do výtvarnej súťaže s náboženskou tematikou. Súťaž  organizovala nadácia až v Nemecku. V týchto dňoch sme dostali od organizátorov poďakovanie. Síce ich práce nevyhrali, ale žiakom aj pani učiteľke patrí poďakovanie za reprezentáciu školy v zahraničí.