Home » Výsledky iBobra 2017 za 1. stupeň

Výsledky iBobra 2017 za 1. stupeň

 

Dňa 7. a 8. novembra 2017 prebehla na našej škole informatická súťaž iBobor, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci 1. stupňa z 3. a 4. ročníka.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu “kladných bodov”. V kategórii Drobec je to 45 bodov, v kategórii Bobrík je to 60 bodov. Z našej školy sú to nasledovní žiaci:

 

Kategória Drobec

 

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok

 

1. – 356. Paulína Berkešová, 3. A 72,00 bodov, 100. percentil diplom
1. – 356. Lilien Jakubisová, 3. A 72,00 bodov, 100. percentil diplom
746. – 1356.         Kristína Kopernická, 3. A 60,00 bodov, 94. percentil diplom
746. – 1356. Matúš Murcin, 3. A 60,00 bodov, 94. percentil diplom
1753. – 2395. Dominik Cintula, 3. B 52,00 bodov, 85. percentil diplom
1753. – 2395. Simona Krónerová, 3. B 52,00 bodov, 85. percentil diplom
1753. – 2395. Samuel Kuťka, 3. B 52,00 bodov, 85. percentil diplom
1753. – 2395. Alexandra Repiská, 3. B 52,00 bodov, 85. percentil diplom
2396. – 2453. Karolína Repiská, 3. B 51,00 bodov, 80. percentil diplom
2503. – 3180. Nina Fojtíková, 3. B 48,00 bodov, 79. percentil diplom
2503. – 3180. Erik Lešniak, 3. B 48,00 bodov, 79. percentil diplom
2503. – 3180. Jakub Solgay, 3. A 48,00 bodov, 79. percentil diplom

 

 

Kategória Bobrík

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
553. – 1303. Lenka Macáková, 4. B 84,00 bodov, 97. percentil diplom
 

 

 

Mgr. Beata Slušná

školský koordinátor pre 1. stupeň