Home » Výlet štvrtákov

Výlet štvrtákov

Štvrtáci spolu s pani učiteľkami absolvovali posledný spoločný školský výlet do neďalekej obce Starý Tekov.

Skôr, než sme zakotvili v cieli, sme sa pešo presunuli do susedného Nového Tekova. Niektorí žiaci len prvýkrát prešli spojovacím mostom týchto dvoch obcí. Po vyšantení sa na preliezkach sme sa presunuli do pekného areálu Bažantnice. Tam, posilnení desiatou, sme si najskôr urobili spoločnú exkurziu,  potom sme si zasúťažili  v štafetových hrách dievčatá verzus chlapci a nakoniec nasledovali voľné hry detí.

Občerstvení, vyšportovaní, ale hlavne spokojní sme sa vrátili späť do našej školy.

Triedne učiteľky