Výlet – lesná škola – Somoskö

V rámci projektu „Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“ sa siedmaci zúčastnili výletu do Maďarska. Najprv sme navštívili hrad Somoskö, kde sme spoznali históriu hradu, geologickú stránku hradu a videli rôzne zaujímavosti ako napríklad kamenný vodopád a kamenné more, ktoré sú výsledkom sopečnej činnosti. Neskôr sme sa krátkou túrou presunuli na chutný obed. Po obede sme si pozreli lesnú školu a navštívili múzeum geológie a geopark.