Vyhodnotenie medzinárodnej anglickej súťaže ENGLISHSTAR

Dňa 5. 5. 2022 sme súťažili v anglickej súťaži Englishstar.  Svoje vedomosti z anglického jazyka si preverilo 61 žiakov. Za 1. stupeň súťažilo 49 žiakov a za 2. stupeň ZŠ 12 žiakov.  Žiaci dosiahli výborné výsledky, 47 žiakov z našej školy patrilo medzi úspešných riešiteľov. Celkový priemer súťažiacich bol 88, 49 %.

Odovzdávanie diplomov sa uskutočnilo v škole, úspešní žiaci získali diplom so zlatou medailou a darček s logom Englishstar. Ostatní žiaci získali taktiež účastnícky diplom a darček. V rámci školy sme mali dvoch 100% riešiteľov a to Lukáša Galka z 3. B  a Tobiasa Diaza z 3. C triedy.

Všetkým žiakom, ktorí mali odvahu a sa prihlásili do anglickej súťaže GRATULUJEME.

ĎAKUJEME za ich odvahu súťažiť, usilovnosť a veľkú snahu.

Mgr. R. Harmadyová

koordinátor súťaže Englishstar