Vyhodnotenie matematických súťaží KLOKAN a MAXÍK

Najväčšia a najobľúbenejšia medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan je na Slovensku už 25 rokov. Aj tento šk.rok sa do nej zapojilo rekordne 70 žiakov z roč.1.- 4. 
Úspešní riešitelia boli :  M.Bajnok , M.Ďurčinka, S.Kováčiková – I.B
                                       D.Suchanský, F.Žáčik, R.Klačko – II.B
                                       K.Klimová – III.A
                                       J.Poláčik – IV.A
                                       S.Grečner, S.Šáriová – IV.C
 
Do celoročnej matematickej korešpondenčnej súťaže MAXÍK sa zapojilo z roč.2.- 4. = 42 žiakov
Najúspešnejší z nich boli: M.Mráz, Z.Huraj – II.A
                                         A.Juhász, L. Chmeňová  – II.B
                                         H.Pazúrová, K.Klimová – III.A
                                         K.Drevená – III.B
                                         J.Poláčik – IV.A
                                         L.Kubišová, T.Bôžik – IV.B 
                                         S.Turček, S.Jakubíková, M.Kronková – IV.C
 
Srdečne gratulujeme.