Vyhodnotenie Jesenného WocaBee šampionátu 2022

Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebiehala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Žiaci aktuálne súťažili v okresnom kole šampionátu, 1. 11. 2022 sa konalo vyhlásenie výsledkov súťaže a žrebovanie cien, v ktorom naša 4. C 1. skupina pod vedením p. uč. Harmadyovej získala 9. miesto v rámci okresu Levice z 96 skupín prihlásených základných, stredných a jazykových škôl. 
Všetky informácie o súťaži, ako aj jej priebežné výsledky sú k dispozícii na www.wocabee.app/sutaz

Tou najdôležitejšou výhrou však je zlepšenie si jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky! V rámci našej školy súťažilo 7 tried na I. stupni a celkovo 14 skupín.

Srdečne gratulujeme našim víťazom a zároveň blahoželáme všetkým zúčastneným k rozšíreniu slovnej zásoby. 😊