Home » Vyhodnotenie Geografických súťaží v školskom roku 2018/2019

Vyhodnotenie Geografických súťaží v školskom roku 2018/2019

Najstaršia geografická súťaž – Geografická olympiáda – patrí medzi najobľúbenejšie a výsledkami najúspešnejšie olympiády našej školy. V tomto školskom roku sa konal už jej 47. ročník.

Tohtoročnou témou monotematickej časti boli :

Cestovný ruch zameraný na vybrané mimoeurópske štáty – India, USA, Austrália a Brazília.

Naši súťažiaci žiaci ani tento rok v riešení úloh Geografickej olympiády nesklamali. Naopak, z deviatich našich súťažiacich boli úspešní ôsmi.

V okresnom kole úspešne reprezentovali našu školu a tradične sa umiestnili na popredných miestach vo svojich kategóriách.

Okresná olympiáda sa konala 7. februára 2019 v Základnej škole Pri Podlužianke.  Úlohy v jednotlivých kategoriách riešilo 9 žiakov  našej školy z ročníkov 5. – 9.

Úspešných riešiteľov, ktorí dosiahli viac ako 65 bodov bolo : 8

Poradie úspešných riešitelov v okresnom kole v jednotlivých kategóriách :

Kategória E – 8. a 9. ročník:   / celkovo bolo v kategórii 41 súťažiacich /

4. miesto:                 Laura Kabáthová      IX. trieda       84 bodov   – úspešná riešiteľka

9. miesto:                 Daniel Jančo              IX. trieda       79 bodov  – úspešný riešiteľ

24. miesto:                 Lea Gudaneková      VIII. trieda     68 bodov  – úspešná riešiteľka

Kategória F – 6. a 7. ročník:  / celkovo súťažilo 43 súťažiacich /

6. miesto:                  Sebastián Kopernický      VI.B                  77 bodov – ÚR

14. miesto:                  Jakub Klačko                     VII.A                 68 bodov – ÚR

Kategória G – 5. ročník: / celkovo bolo v kategórii 44 súťažiacich /

11. miesto:                  Roman Köteles               V.A                     75    bodov – ÚR

13. miesto:                  Alex Jenčo                       V.B                     70    bodov – ÚR

19. miesto:                  Nina Földesiová              V.B                     67    bodov – ÚR

Tešia nás 3 umiestnenia v prvej desiatke. I keď smolná “zemiaková” medalia našej Laury Kabáthovej iste mrzí nielen ju. Potešením sú skúsenosti a výborné výsledky našich najmladších súťažiacich -piatakov a šiestakov, ktorí nesklamali a sú prísľubom budúcich výborných umiestnení.

Jednou z ďalších možností, ako vhodne zvyšovať záujem žiakov o geografiu je aj nová súťaž, ktorú ponúka MAPA Slovakia. Hoci názov súťaže znie pomerne „krkolomne“ GQIQ, u žiakov si získala obľubu predovšetkým netradičným prepojením geografického obsahu v online prostredí. Tento rok súťažilo v v tomto zápolení šikovných geografov 9 žiakov z našej školy, z ktorých 3 postúpili do krajského kola : Martina Vojtková, Jakub Klačko a Aimie Pomoziová.

Naši žiaci a študenti sa tradične zapojili aj do podobnej online súťaže GO – kategória Z. Avšak tento rok zostali tesne pred bránami postupu do krajského kola.

Nakoniec ešte jeden úspech.

Študent Peter Gumáň, maturant nášho gymnázia, súťažil v Stredoškolskej odbornej činnosti s témou blízkej geografii. Venoval sa problematike cestovného ruchu, konkrétne krajine Albánsko. Vo svojej práci skúmal a hodnotil možnosti cestovného ruchu v tejto doposiaľ dovolenkármi neobjavenej krajine. Komisia SOČ na krajskom kole v Nitre pozitívne hodnotila jeho prácu. Ako uviedol sám Peťo, bola to nová, výborná skúsenosť, kedže porota obhajovanú prácu zhodnotila nad jeho očakávanie.

Našim úspešným geografom srdečne blahoželáme.