Vyhodnotenie anglickej medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR

Tento šk. rok 2020/2021 sme sa pripravovali aj na súťaž Englishstar, ktorá sa uskutočnila až 17. júna 2021. Svoje vedomosti z anglického jazyka si preverili 22 žiaci z 2. až 6. ročníka.

Aj napriek pandémii žiaci dosiahli výborné výsledky. 14 žiaci dosiahli vyše 80% úspešnosť a súťaže sa zúčastnili aj B. Gyenesová, I. Hornoková, S. Pojarová, P. Šinková, N. Chujacová, M. Foldesi, M. Polerecká a J. Kaszanyoczký. Celkový priemer súťažiacich v testovaní bol 84, 32 %. Odovzdávanie diplomov sa uskutoční v septembri, každý súťažiaci dostane diplom a žiaci, ktorí získali viac ako 80% dostanú diplom so zlatou medailou. Z každej kategórie z celkového počtu prihlásených žiakov budú vyžrebovaní traja najúspešnejší riešitelia. Držíme palce pri žrebovaní aj vecných cien a obdivovaného smartfónu😊

Všetkým žiakom, ktorí sa prihlásili do súťaže GRATULUJEME.

ĎAKUJEME za ich odvahu súťažiť v ANJ, usilovnosť, ochotu a snahu.

p. uč. Harmadyová

Lukáš Galko 2. 99%

Samuel Grečner 2. 98%

Alexia Day 2.   96%

Adam Gáfrik 2.  94%

Tobias Csontó 2. 94%

Šimon Dragúň 2. 94%

Priyanka Ramphul 3. 93%

Diana Dovičinová 4. 91%

Maximilian Rajnoha 3. 90%

Marek Ďurčinka 3. 87%

Samuel Turček 2. 87%

Laura Balogh 4.    85 %

Natália Pojarová 3. 84%

Lilien Gyenesová 4. 81%