Home » Výborné výsledky Testovania 9

Výborné výsledky Testovania 9

Podľa výsledkovej listiny NÚCEM naši deviataci Testovanie 9/19 zvládli výborne. V matematike i v slovenskom jazyku ich výsledky presiahli národný priemer. Právom im preto patrí pochvala, ich pedagógom  a rodičom poďakovanie  za úzku spoluprácu pri dosiahnutí cieľovej roviny.

Ešte raz blahoželáme !