Vitaj, svätý Mikuláš!

Kde sa vzal, tu sa vzal,
v našej škole zrazu stál!
Zažiarili detské očká,
kto bol dobrý, ten sa dočkal.
Mikuláš bol veľmi milý,
anjeli ho nabalili.
Začal advent, lásky čas,
o rok stretneme sa zas!