Home » Vinšujeme vám

Vinšujeme vám

Na jedličke sviečky svietia,
v jasliach leží Božie dieťa.
Nech pocit šťastia, radosti
sa v dušiach vašich rozhostí,
keď štedrý večer zavíta.
Nech láska v srdciach ukrytá
sa mocným prúdom vyroní,
keď zvonček sladko zazvoní.
Vinšujeme všetko šťastie
na deň roku nového,
nech vás Pán Boh ochraňuje
od všetkého smutného.