Home » Vinš od tretiakov

Vinš od tretiakov

Po návšteve filmového predstavenia v kine Junior si žiaci tretieho ročníka na poslednej vyučovacej hodine v tomto kalendárnom roku pripravili vianočné posedenie v kruhu svojej triedy. Bolo sviatočné, milé, veselé. Vianočná nálada, vinše, koledy, oblátky s medom či iné dobroty  nasvedčovali tomu, že Vianoce sú už predo dvermi. . .

Nech vianočný zvonček šťastím Vám zvoní, 
nech vianočný čas v lásku sa zmení, 
a tak krásne ako sa hviezda ligoce,
tak nádherné a tajomné Vám prajeme Vianoce… 

                                                                                                   Tretiaci