Vianočná WocaBee súťaž 2022

Žiaci 2. až 4. ročníka sa zapájajú do vianočnej Wocabee súťaže.

Podmienkou je splniť zadanie balíčka Christmas a sú zaradení do žrebovania o super ceny. Splnením balíka vianočnej slovnej zásoby sa žiak zaradí do žrebovania o ceny pre seba, učiteľa aj školu.

Výherci budú žrebovaní 21. 12. 2022.

                                                                                          p. uč. Harmadyová