Home » Vianočná nálada v I. A

Vianočná nálada v I. A

Prváci si pred Vianocami užili vo svojej triede spoločne predvianočnú atmosféru.

Čítali sme si príbeh o narodení Pána v Betleheme, vymaľovávali Svätú rodinu, pastierikov. Na matematike sme počítali medovníčky,  hoci len papierové! Napokon sme si sadli k slávnostne prestretému stolu, na ktorom nechýbali jabĺčka, oblátky s medom a počúvali i spievali sme si koledy a vianočné piesne.

Mgr. Karin Šabíková