Vianočná koleda

Posledné vyučovacie hodiny ANJ sme zamerali na tématiku Vianoc v anglicky hovoriacich krajinách a na SR a zaspievali sme si najznámejšie vianočné koledy. Dievčatá zo 4.A by Vám zaspievali slávnu vianočnú koledu: We wish you a Merry Christmas.