Vianočná hodina s 1.B Angličtina hravo a veselo :-)

Na hodine anglického jazyka sme si s I.B. spravili vianočnú hodinu. Deti si zábavnou a hravou formou osvojili novú slovnú zásobu, ktorú sme následne aplikovali do hier. Zahrali sme sa na snehové vločky, zatancovali sme si zimný tanček a postavili sme veľkého snehuliaka. Na záver hodiny sme si pri vianočnom stromčeku zaspievali koledy a zaželali si veselé Vianoce a šťastný Nový rok!